• _m_a_h_i_ 9w

    Jab khone ki naubat aai..

    Tab paane ki keemat samaj aati hai..

    ❤❤
    ©_m_a_h_i_