• mirnmoy 9w

  Kimat

  Kimat pani ka nahi,
  Pyass ki hota hai,
  Kadar maut ka nahi,
  Saans ki hota hai,
  Pyaar to duniya me,
  Bahut log karte hai,
  Par kimat pyaar ki nahi,
  Biswas ki hote hai.
  © MRINMOY