• ufatshah 5w

  Sajda

  Yaadu mai tere sajda kartay hai,
  Sajday mai tujhai yaad kartay hai;
  Khafa bhi tujhsai hotay hai,
  Pyaar bhi tujhsai kartay hai.
  ©ufatshah