• zain11 5w

    GANPATI BAPPA MORYA

    before ganpati...mathi (मटी) bhagwan bangaya aur after ganpati...bhagwan mathi (मटी) ban gaya
    but
    AASTHA (आसता) remains same
    ©zain11