• b_a_n_j_a_r_a 22w

    na hame koi paigam...
    na hamari koi taftish....
    kya ye vahi hai jo hame kabhi jaan kaha krte the
    ┬ęb_a_n_j_a_r_a