• verlangan 10w

    Mudde ki baat ye hai...
    Ki duniya matlabi hai..
    Sambhal k chlna sabko aana chahia