• unknown_story___ 10w

    "Apno ne hi sikhaya hai ki koi apna nahi hota !"


    #ayushman khurana