• leyaqatali 24w

    Inshan wo ladai kabhi nhi jeet Sakta jisme 'Dusman' unke Apne ho.
    ©leyaqatali