• sriansh 30w

    Pyaar aur paiso ke picche,
    Bhaag hum jaate hai
    Hamare ghar wapas aane ka,
    Intezaar wo harr raat hai karti.