• sky1994 5w

    Dil❣️

    Gushakh dil gustakhi kar betha
    Jinse nahi lgana tha dil
    Unse jaan lga betha..@sky1994