• agni_v__eer___ 5w

    ପବିତ୍ର ବିଜୟାଦସମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଗୄପର
    ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବୀ ମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ତରୀକ
    ଅଭିନନ୍ଦନ ଆଜି ଦିନରେ ନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ
    ଶୁଭ ସଂକଳ୍ପ ତାପଛରେ ନିଜ ଜୀବନର
    ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଖଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ।