• vanshika21 23w

    Logon ki waah waahi mein bhi hum us chehre ko dhundte hai jisne hume es kaabil banaya.    - Vanshika Lodh