• gulshon 6w

    Manjil milegi, tu chal to sahi
    Raah banegi, tu kuch kar toh sahi..


    Srivastava Gulshon.