• ziyarb 5w

  Jab akhiri waqt samnai hota hain
  To zindagi aa p kai samnai hi repeat/revine hogati hain...jaisai aik summary ho oar zindagi mai chahai aap nai kitnai galat ya sahih kaam kiyai ho....wo bhi..

  Read More

  Akhri waqt

  See more in caption
  ©ziyarb