• pavitraahir 5w

    Likha toh uske bare meh besuman tha,
    Bas pharak itna tha padhne ke liye voh na thi
    ┬ępavitraahir