• devagadha 49w

    തോന്നലുകൾക്ക് തോറ്റുകൊടുക്കുന്ന സൗഹൃദങ്ങളെ...പോകും മുമ്പ് ഓർമയുടെ താളുകൾ ഒന്നുമറിക്കൂ..നിങ്ങൾക്ക് പിന്തിരിഞ്ഞുപോവാനാകില്ല...
    ©devagadha