• reva_love1 4w

  Samete kar sari khushiya ki potli,,
  le kar hum Tere galiya aye hai..

  Dekh kar tera farb,,

  thokar ise dil ko lagi,,
  Samete hui khushiyon ki potli gir zameen par,,
  Har jagaha bikhari hai...
  ©revadupate1love