• abhishekumar 6w

    Khamosh

    Hum bhi khamosh ho kar
    tera sabar ajmayege..!
    Dekhte ab tujhea hum kab yad ayege 🙇🏻‍♂️.