• gaurav03 10w

    Itna to tumhe koi chahega bhi nahi tumhe..

    Jitna sirf socha hai maine tumhe...


    ┬ęgaurav03