• vaidhi 9w

    Pagal dost

    Ek dhost ne dusre dhost ko kaha ki ...
    Dhost ka matlab kya hota hai??
    Tho usska dhost bolta hai pagal ek dhost tho hota hai jiska koi matlab nhi hai ...jaha matlab ho waha dhosti nhi dusmani hota hai
    Vaidehi....