• write_the_heart 10w

  Diya haath ma lia toh tha
  Roshni , ap hume asra lge
  Roshni ,ap hume asra lge ✌️
  pass aye toh ptah chala ki
  aur andhara ma lana tha
  diya toh bas ek bahana tha
  Katil ko toh dil ko katal krna tha
  Katil ko bhi Kiya kia humne
  Katal hoga jante hoye bhi
  dil dia humne
  - writ.ingsoul