• yaari0202 10w

    Hume kaha aapka gussa tha..
    Waki hum khud bhi khud ki chalate hai..
    Ab na khud ke rahe hai
    Na kisi ka bura sochte hai
    ©yaari0202