• amitachuabe 23w

    Isqe jab aasiqe se miltaa hai
    Toh ek sawaal karta hai kya tu hoga
    Badnaam apney yaar ke liye
    ©amitachuabe