• salmankhann 5w

    “Kal tak toh suna hi tha mohabbat insaan ki zindagi dau par laga deti hai, ab isko ittefaq kahe ya qismat aaj dekh bhi liya.”
    ©Unknown