• _nishat 24w

    Jab waqt tha khuwaish thi to paise naa the
    Aaj khuwaish hai paise hai par kambakht woh waqt nahi

    ©_nishat