• iamshreesti 10w

  I am not change��

  Read More

  I am not change

  Sunn!!!
  Hum badle??
  Nahi n bss samjhe gaye
  Ki duniya kaisi hai  ©iamshreesti