• joydep 10w

    Aaj pheali bar kisine meri pareshani samajh kar uss se nikal neka mujhe Rasta Bata diya.

    Aaj pheali bar kisine meri pareshani samajh kar uss se nikal neka mujhe Rasta Bata diya.

    Pheali bar aj khuda ka sukriya ada karunga ki unno ne mujhe tujhse Mila Diya.