• akasingh 6w

    Jo rula kar mana le
    wo woh hai.

    Jo rula kar khud roye
    wo mai hu.
    ©akasingh