• almasansari 9w

    Sachai aur achai ki talash m puri duniya ghumlo..

    Jb tak woh khud mai nhi toh kahi bhi nhi....    ©almasansari