• gaurav03 11w

    Agar lhuda hai to bas ek dua hai..

    Tu agar mujhe mile to mile darbadar...meri tarah...


    ┬ęgaurav03