• nigarrao 10w

    Is shiddat ki nafrat hoti hai khudse,
    Kya khata hai ki ye zahar barpa hai khudse...
    ©nigarrao