• c_ha_sh_mi_sh 5w

    Mera haq tujhpe tabhi tak tha,
    Jab tak tu mujhe apna kaha krta tha... ❤️

    ©c_ha_sh_mi_sh