• maushmi 6w

    kabhi to asman se chand utre aur jaam ho jae
    tumhare naam ki ik khub-surat shaam ho jaae