• drsanskritikhare 5w

    Har dafa kasuati par khara uthra nahi jata
    Kuch khamiya bhi risthe ko poora karti hai
    ©drsanskritikhare