• ylasya 27w

  Corner

  One corner that he loved
  One little corner that she enjoyed
  That one corner they relished
  That one corner they felt their love bloom
  One kiss
  One touch
  That corner

  ©ylasya