• gauravgupta15807 10w

    Es barish ka mousm main
    Bhi aajib so Kasis hai
    Na chthe hua bhi
    Uski yaad dila deta hai ❣️