• queenn 24w

    Aagar kisi ki dil ki bathe aapko janna hai to sirf aunka aakho mai dakhiyaga..
    Q ki aakhe sabkuch baya kar data hai..
    Ya aakhe hi hai hamara dil ki zuba...