• aishu__ashi 6w

    ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಸೋಲಬೇಕು ನಿಜ..
    ಆದರೆ ಬದಲಾದ ಅವರ ವರ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ತರಿಸಿವಷ್ಟಿದ್ದರೆ ಆ ಸೋಲಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅರ್ಥ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ...
    ©aishu__ashi