• not_face_no_tale 24w

    Kya ek du tujh ko jawab

    Kar bandagi mai laakh aaya

    Har ek de mujh ko sazaa

    Na ek pal kar pyar paaya


    ©notfaceonetell