• zareen 5w

    Chahta Koi Kisi Ko Nahi Hai
    Dar-Asal Ye Chahat Ik Naqab Hai
    Jo Utaarna Chahta Koi Nahi Hai