• pramodpandavk 24w

  ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ

  (ଜୟଦେବଙ୍କ)

  ଦଶମ ସର୍ଗ
  ଚତୁର୍ଚତୁର୍ଭୁଜଃ
  ୧୦/୭

  ସ୍ମରଗରଳଖଣ୍ଡନଂ ମମ ଶିରସି ମଣ୍ଡନଂ
  ଦେହି ପଦପଲ୍ଲବମୁଦାରମ୍।

  ଜ୍ବଳତି ମୟି ଦାରୁଣୋ ମଦନକଦନାରୁଣୋ ହରତୁ
  ତଦୁପାହିତବିକାରମ୍।।

  ହେ ପ୍ରିୟେ, କାମଦେବଙ୍କ ପ୍ରେମାଗ୍ନିର ଅସହ୍ୟ ଜ୍ଵାଳାରେ ଜଳୁଥିବା ମୋ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ବିଷର ବିଷନାଶକ ଭଳି ତମ କୋମଳ-ପଲ୍ଲବିତ ଅଳଙ୍କାରେ ଶୋଭିତ ପୟରକୁ ମୋ ମଥାରେ ରଖି କାମଦେବଙ୍କ ପ୍ରେମାଗ୍ନିକୁ ନିର୍ବାପିତ କର ।

  ©pramodpandavk