• roohofficials 47w

  "ਬੱਦਲ ਜੀ"

  ਧਰਤੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੁੱਕ ਜਾਣੀ,
  ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਏਥੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ।
  ਸਮੁੰਦਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿਣਗੇ,
  ਫਿਰ ਗਰਦਨ ਤੇਰੀ ਝੁਕ ਜਾਣੀ ।
  ਧਰਤੀ ਦੀ ਛਾਤੀ ਹੋਜੂ ਖਾਲੀ,
  ਫਿਰ ਜੀਣ ਨੂੰ ਤਰਸੋਗੇ ।
  ਜਦ ਪਾਣੀ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪੀਣ ਨੂੰ,
  ਬੱਦਲ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬਰਸੋਗੇ ?

  Slide for more ➡