• ayu157 5w

    Shaam

    Dhalte Suraj ko dkh kr sikha hai Maine..................koi bhi chamak taaumra nahi rehti
    ©ayu157