• _the_realm_of_thoughts_ 5w

    Har chiz kitabo me kaha milti hain...!
    Kuch sabak toh deti zindagi hain..!!
    Deti hai sukh aur dukh bhi,
    Usi se ab sikh leti hu main..!

    -Archana Mohanty