• tannatsri 46w

    Senti senti#19

    Do tarh ke logo se mere pala pda hai...
    Ek jo phone recieve nhi krte...
    Ar dusre jo block kr dete hai....

    ┬ętannatsri