• shubh____ 23w

    Ek ' Darr ' Dil me hamesha bana rahta hai...

    Ki kabhi koi tumhe Mujhse Jyada na Chahe...

    ┬ęshubh_raj