• pritjain 50w

    Hum log bhi ajeeb hain nishaniyan mehfooz kar lete hain, lekin logon ko kho dete hain.

    Prit Geet