• binay2018 23w

  ହେ ପୃଥିବୀ,
  ତୁମେ କୁଆଡେ ସର୍ବଂସହା ଧରିତ୍ରୀ,
  ତୃମେ ସୃଷ୍ଟି, ତୁମେ ଜନନୀ
  ତୁମରି କାରଣ ଏଇ ସମଗ୍ର ସୃଜନୀ ।
  ନାରୀ ବି ତ ସବୁକିଛି ସହିଯାଏ,
  ତୁମଠାରୁ ଶିଖିଛି ପରା
  ଏଇ ସହିବାର ଗୁଣ ।
  ହେ ମାତା,
  ତୁମର ଏ କନ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ
  ବତେଇ ଦିଅନ୍ତନି ଥରେ,
  ତୁମ ପରି ନାରୀରେ ବି ଲୁଚିଛି,
  ଅଜସ୍ର ଗରମ ଲାଭାର ସ୍ରୋତ,
  ଖାଲି ଏକ ବିଷ୍ଫୋଟର ଆବଶ୍ୟକ !
  ତୁମେବି ତ ଉଦ୍ଗାରୀ ଯାଅ,
  ଆଗ୍ନେୟ ଗୀରିର ସେହି
  ଉତପ୍ତ ଲାଭାର ସ୍ରୋତ,
  ତୁମେବି ତ କମ୍ପିଉଠ କ୍ରୋଦ୍ଧର ଭୂକମ୍ପ ।

  Read More

  ପୃଥିବୀ

  ଅନ୍ୟାୟକୁ ନୀରବରେ ସହିଯିବା,
  ଲୁହପୋଛି ଚୁପ୍ ରହିଯିବା,
  ନୁହେଁ କିଛି ମହାନତା ବିଧି ।
  କେବେ ବି ନୁହଁଇ ସେ
  ସର୍ବସଂହା ନାରୀର ଉପାଧୀ ।
  ଧୀକ ସେ ଜୀବନ ମାତା,
  ଯିଏ ନିଜକୁ ଅସହାୟ ମଣେ
  ଅବଳା ଦୁର୍ବଳା ବୋଲି ଗଣେ,
  ଅନ୍ୟର ଦୟାକୁ ନିଜ ଢାଲ ମାନିନିଏ ।
  ବିଧାତା ନାରୀକୁ ଦେଇଛି
  କୋମଳ ହୃଦୟ ଆଉ ମମତାର ମଧୁରତା
  ପ୍ରେମସୁଧା ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଶତ କୋମଳତା ।
  କେବେ ବି ଦେଇନି ଏହି ସରସତା
  ଖାଲି ଅତ୍ୟାଚାର ସହିବାକୁ ସହନଶିଳତା ।
  ବିଧାତା ଦେଇଛି ନାରୀକୁ ତ ସବୁ,
  ପୁରୁଷ ସମାନ ନୁହେଁ,
  ପୁରୁଷଠୁ ଅଧିକ ଦେଇଛି ।
  ତଥାପି କାହିଁକି,
  ନାରୀ ଅବଳାର ପଣତରେ
  ନିଜକୁ ସଦା ଢାଙ୍କିନିଏ,
  ପୁରୁଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପରମ୍ପରା
  ଆଖିବୁଜି ମାନି ନିଏ ?
  ଭୂଲିଯାଏ ଦୂର୍ଗା କାତ୍ୟାୟନୀ ଅବା
  ଯେତେ ବିଦୂଷୀ ଆଉ ବୀରାଙ୍ଗନା !
  ©binay2018