• gaurav03 9w

    Tera pyar tha ek jalte diye jaisa..

    Or jalte diye ka kya bharosha...


    ┬ęgaurav03