• syedbushrashah 9w

    Lamhey❣

    Kuch lamhon ki qadar unke guzar jane kye baad hoti hai.
    Kuch lougo ki pehchaan unse durr hone kye baad hoti hai
    ©syedbushrashah